1

Kuzyn mój Mieczyslaw Kępiński urodził się 02.03.1902 r. we wsi Dmenin powiat Radomsko. W młodym wieku jako ochotnik brał udział w wojnie  z bolszewikami (w okresie od 10.07.1920r. do 15.12.1920r.)  w studenckim Legionie Rembertów,a nastepnie w 47 i 66 pp. Brał udział w obronie Warszawy i Brzescia nad Bugiem.W 1921r.ukonczył 8 klas Gimnazjum Realnego  w Piotrkowie Trybunalskim i otrzymał świadectwo dojrzałości.Skończył też SGH. w Warszawie. 16.12.1920r. został przeniesiony do rezerwy. Od 10.12.1925r. do 21.04.1926r. uczył się w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty. w Ostrowie-Komorowo.Szkołę ukonczył w stopniu podchorążego.Od 21.04.1926-15.07.1926.przydzielony był do 36pp.Warszawa, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu.Zwolniony do rezerwy.W cywilu pracował jako buchalter i kier.sprzedaży w różnych przedsiebiorstwach handlowych, jako współwłaściciel.W 1927r.został mianowany ppor.rezerwy ze starszenstwem od 10.07.1925r.Od 03.06.1929r. do 14.07.1929r. był dowódcą plutonu w 30pp.Strzelców Konnych w Warszawie. Po czym pracował zawodowo. W okresie od 10.06.1931ar. do 11.07.1931r. odbył kurs w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie. Nastepnie praca zawodowa.Od 01.07.1935r do 10.08.1935r. był kursantem w Centum Wyszkolenia Broni Pancernej i 3Baonu Pancernego w Warszawie. Od 01.091939 do 18.09.1939r-kadra 9 Baonu Broni Pancernej i 22 Pancerny Korpus. Po cieżkich walkach wraz z 9 Baonem przekroczył granicę polską w Kutach. Był internowany w Rumunii od 19.09.1939r. do 01.12.1939r. Uciekł 02.12.1939 i przez Jugoslawie i Grecje przedostał sie do Marsylii (04.01.1940r.), skąd przeniesiony został do obozu dla oficerów do Paryza. Od 06.04.1940r. został przydzielony do 4 Baonu czołgów. Od 29.04.1940r. do 19.06.1940 przebywał w Centrum Broni Pancernej. Ewakuowany z Bayonne 21.06.1940r. Przybył do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Od 24.06.1940rr. pozostawał pod komendą brytyjską. Od 24.06.1940 przebywał w Korpusie Pancernym w Crawford do 04.09.1940r. Od 04.09.1940r. pobyt w Szkole Oficerskiej na kursach radiotechnicznych i elektycznych. Nastepnie 6-tygodniowy kurs oficerski w Kirkcaldy w Szkocji w 1942r. Potem przebywał w Centrum Broni Pancernej od 09.01.1942-23.01.1944r. Mianowany na porucznika 10.10.1943r. Od 24.01.1944r. w 1Dyw.Panc.jako oficer Kwatery Głównej. Od 10.08.1944-08.05.1945 bierze czynny udzial w walkach 1 Panc.Korpusu we Francji,Belgii,Holandii i w Niemczech jako szef parku samochodowego.W walkach w Caen, Falaise, Chambois, Abbeville, Ypres, Roulers, Thielt, Ghent, St.Nicolas, Stekene, Koewacht, Merxplas, Axel-Hulst, Baarle-Heide, Baarle-Nassau, Gilze, Breda, Moerdijk. Nastepnie River Moselle, Kusten Canal, Aschendorf, Papenburg, Ihrhove, Leer i Wilhelmshaven. Od 09.05.1945-02.03.1946 pracował w Anglii w Centralnej Komisji Regulacyjnej. Od 02.03.1946 -06.1947 pracowal w I Korpusie-Ośrodek Zapasowy. W czerwcu 1947r opuscił Wielką Brytanię i przybył do Polski. Osiedlił sie w Radomsku, gdzie prowadził biuro usług prawnych. Zmarł w Radomsku w roku 1985. Był żonaty. Miał dwoje dzieci. Za swoje czyny w 1Dyw.Panc.gen.Maczka odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Ponadto Medalem za Wojnę Polsko-Bolszewicką 1918-1921r. Otrzymał także brytyjskie France and Germany Star i The War Medal 1939-1945.

Opracował i nadesłał Andrzej Kepinski z Lund (Szwecja)