W odezwie na nasz apel otrzymujemy rzeczowe i najczęściej solidnie udokumentowane materiały
biograficzne (m.in. własnoręcznie pisane życiorysy, "xera" publikacji prasowych i pamiątkowych
"papierów osobistych"). Do końca stycznia 2005 r. odpowiedzi udzielili :


* Franciszek GDANIEC z Gdyni (PL 81-377)
* Marian GROCHOWSKI z Santa Rosa (CA, USA)
* Krzysztof GRYF-ŁOWCZOWSKI z Lowczówka k. Pieśni (PL 33-171)
* Zygmunt MACIEJEWSKI z Poznania (PL 60-735)
* Witold POPŁAWSKI z Jeleniej Góry (PL 58-500)
* Kazimierz PSUTY z Brodnicy (PL 87-300)

* Jan SOMIERLIK z Radlina (PL 33-310)
* Mieczysław WARTALSKI z Cheltenham (UK)

oraz

* o śp. Wacławie BARYNIU (1892-1948),
córka Janina BARYŃ-GRAF z Warszawy (PL 01-493)
* o śp. Mieczysławie JUNGU (1918-2001),
córka Anna JUNG-PLEBANEK z Częstochowy (PL 42-200)
* o śp. Zbigniewie SOLSKIM (1925-2001),
syn Andrzej SOLSKI z Wrocławia (PL 51-644).

a także

* o Antonim BACZKOWSKIM,
syn Marian BACZKOWSKI z Creteil (F - 94000)
* o Stanisławie CHMIELEWSKIM mieszkającym w Starachowicach,
przyjaciel jego Zbigniew SIELAT ze Starachowic (PL 27-200)
* o Karolu GOLIASZU,
syn Zbigniew GOLIASZ ze Swiętoszówka (PL 43-386)
* o inż. Bohdanie SAMULSKIM mieszkającym w Huccorgne (Belgia),
prof. dr hab. Zbigniew JUDYCKI z "Institute de Recherches Biographiques"
w Vaudricourt (F - 62131).

Za już otrzymane materiały dziękujemy! O następne - od pozostałych Kolegów dywizyjnych
- prosimy!

Wspomnieć wypada gwoli ścisłości, że na bazie posiadanych przez Koło zasobów archiwalnych
(dokumenty personalne zmarłych członków Koła, publikacje prasowe, księgozbiór o tematyce
dywizyjnej itp.), opracowane są przez prezesa Koła ich biografie, ze szczególnym wyakcentowaniem
tych fragmentów życiorysu, które dotyczą sposobów, marszruty i dramatycznych doznań
przeżytych od roku 1939, do momentu wstąpienia w dywizyjne szeregi. Opracowane już zostały
i przekazane Dariuszowi Szymczykowi, autorowi tej ambitnej pracy, życiorysy następujących
osób (w nawiasie rok urodzenia i smierći) :


Mikołaj ANTONOWICZ, kpt. (1915-2000 we Frankfurcie / M)
Franciszek CZECZOT, st. sierż. (1919-1999 w Gdańsku)
Antoni FIRLEJ, ppor. (1914-2000 w Smiglu, k. Leszna)
Stefan FRANASZCZYK, ppor. (1914-2003 w Radomiu)
Marian Ryszard GIELINIEWSKI, ppor. (1918-2000 w Skarżysku-Kamiennej)
Edmunt KAYSER, kpt. (1913-2004 w Puszczykowie k. Poznania)
Edmunt PASZYLK, sierż. (1925-1999 w Gdynii)
Benedykt Edward PIŁAT, st. sierż. (1925-1996 w Łebie)
Czesław ZAGRODNIK, por. (1922-2004 we Wrocławiu)
Leon ŻEBROWSKI, ppłk. (1907 w Wilnie - 1996 w Gdańsku)